ลุงโก้อบขนมอ้วนๆแจกเด็กๆในซอยครับ

ลุงโก้อบขนมอ้วนๆแจกเด็กๆในซอยครับ

ฝากถึงไทยพุทธบางคนในที่นี้คือ โปรดสำรวม กาย วาจา ใจ กริยา วาจา การแต่งกาย นี่พวกคุณมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะ (at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี)

ฝากถึงไทยพุทธบางคนในที่นี้คือ โปรดสำรวม กาย วาจา ใจ กริยา วาจา การแต่งกาย นี่พวกคุณมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะ (at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี)

at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

at วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี

โถ…ยังมีคนอุตส่าห์คิดว่าเป็นระเบิด (at วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

โถ…ยังมีคนอุตส่าห์คิดว่าเป็นระเบิด (at วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

วิสาข์เดย์ (at วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

วิสาข์เดย์ (at วัดพระแท่นดงรัง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)

หมดเหงื่อเป็นปีป

หมดเหงื่อเป็นปีป

ทำของอ้วนๆทานครับ :)

ทำของอ้วนๆทานครับ :)