at CentralPlaza Chaengwattana (เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ)

at CentralPlaza Chaengwattana (เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ)

Hu..hu..hu Happiness is so close. (at โครงการหลวง)

Hu..hu..hu Happiness is so close. (at โครงการหลวง)

อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะแคระ

อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะแคระ

ตาปปปปโบดดดดด (at Villa Market (วิลล่า มาร์เก็ท))

ตาปปปปโบดดดดด (at Villa Market (วิลล่า มาร์เก็ท))

แรงงงงง… (at K Village (เค วิลเลจ))

แรงงงงง… (at K Village (เค วิลเลจ))

ชอบออกกำลังกาย แต่ชิบเก็บตัว + บ้านรวยส์ = ใช่ (at K Village (เค วิลเลจ))

ชอบออกกำลังกาย แต่ชิบเก็บตัว + บ้านรวยส์ = ใช่ (at K Village (เค วิลเลจ))

at K Village (เค วิลเลจ)

at K Village (เค วิลเลจ)

หลักแสน บาท ไม่ใช่แสนกิโลเมตร (at Bike Station)

หลักแสน บาท ไม่ใช่แสนกิโลเมตร (at Bike Station)

สวดยอดดดดดด้านการจัดร้านจริงๆ ครับ (at Mekiki no Ginji (目利きの銀次))

สวดยอดดดดดด้านการจัดร้านจริงๆ ครับ (at Mekiki no Ginji (目利きの銀次))

เรียนเชิญสาวก ณ ที่แห่งนี้ครับ  (at KUMA STORE & CAFE’)

เรียนเชิญสาวก ณ ที่แห่งนี้ครับ (at KUMA STORE & CAFE’)