เราชื่อ โก้ ส่วนนายก็ดันใช้ชื่อ วีโก้ กินขนมเราแล้วจึงยอมยื่นมือมาชอเชคแฮนด์

เราชื่อ โก้ ส่วนนายก็ดันใช้ชื่อ วีโก้ กินขนมเราแล้วจึงยอมยื่นมือมาชอเชคแฮนด์